Mở cửa 8:00-17:30: Thứ 2 - Thứ 7

Chính sách bảo mật

1. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ tại PSYS, chúng tôi cam kết đảm bảo quyền riêng tư của người dùng.

 

2. SỬ DỤNG THÔNG TIN

PSYS chỉ dùng thông tin của người dùng để phục vụ cho chính Người dùng khi bạn sử dụng dịch vụ tại PSYS. Vì vậy chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Xác minh danh tính của người sử dụng dịch vụ
  • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng & nâng cấp dịch vụ của chúng tôi;
  • Xử lý khiếu nại, thu phí & giải quyết sự cố.

 

3. HẠN CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ không bán, tiết lộ hoặc cho thuê cho bên thứ ba nhận dạng cá nhân người sử dụng có thông tin thu thập tại trang web của chúng tôi, thông qua các máy chủ của chúng tôi, ngoài việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi và như trong chính sách bảo mật.

 

4. CHIA SẺ THÔNG TIN VỚI BÊN THỨ BA

Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc nhận thông tin cá nhân của bạn với/ từ:

  • Các đơn vị ký hợp đồng làm dịch vụ cho chúng tôi trong phạm vi hoạt động của PSYS. Hợp đồng của chúng tôi luôn quy định rằng những nhà thầu phụ đó không được sử dụng thông tin cá nhân của bạn vào mục đích nào khác ngoài phạm vi hợp đồng hoặc cho lợi ích riêng của họ.
  • Bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu được sự đồng ý của bạn.

 

5. LƯU TRỮ VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN

Với sự hiểu biết rằng an ninh hoàn hảo không tồn tại trên môi trường mạng (internet), chúng tôi sử dụng công nghệ tiêu chuẩn để bảo vệ thông tin người dùng của chúng tôi, bao gồm tường lửa, các lớp khóa bảo mật, mã hóa dữ liệu. Chúng tôi cũng có các biện pháp an ninh thích hợp tại chỗ trong cơ sở vật chất của chúng tôi để bảo vệ sự riêng tư về thông tin cá nhân của bạn. Vì vậy, khi chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh hợp lý, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mất mát hoặc tiết lộ thông tin của bạn. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm về công bố thông tin của bạn bởi các đối tác của chúng tôi hoặc của các công ty khác mà họ không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi.

 

6. THAY ĐỔI THÔNG TIN

  • Chúng tôi cho phép người dùng có thể thay đổi, điều chỉnh thông tin bất cứ lúc nào. 

 

7. SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn. Nếu tại bất kỳ thời gian chúng tôi quyết định thay đổi đáng kể cách thức mà chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho các thành viên của chúng tôi bằng cách đăng thông báo nổi bật trên trang chủ của chúng tôi. Tuy nhiên, thông tin cá nhân của bạn sẽ luôn luôn được sử dụng theo chính sách bảo mật có hiệu lực tại thời điểm thông tin được thu thập.

Nếu bạn có bất kỳ ý kiến muốn chia sẻ với chúng tôi về chính sách bảo mật của chúng tôi.

Đăng ký nhận tin

Nhận thông tin sản phẩm mới nhất, tin khuyến mãi và nhiều hơn nữa.